Sponsoring

Alma Inloopershuis

Alma Inloopershuis is een organisatie die de financiële middelen om het Inloopershuis te kunnen exploiteren moet verwerven uit giften, donaties, legaten en sponsoracties.

 

Wij werken daarom hoofdzakelijk met vrijwilligers. Dankzij de steun van bedrijven, serviceclubs en particuliere donateurs is het mogelijk dat continu kan worden gewerkt aan de realisatie van haar doelstellingen.

 

Gezien de grote behoefte willen wij onze activiteiten in de nabije toekomst graag uitbreiden met nog meer themabijeenkomsten, creatieve activiteiten, bewegingsactiviteiten, koffieochtenden, groepsgesprekken en nog veel meer.

 

De financiële middelen zijn vaak de sleutel waar het om draait, om onze bestaande activiteiten te kunnen voortzetten en nieuwe activiteiten te kunnen aanbieden. We zijn blij met iedere bijdrage!

 

Een sponsorschap draagt bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij bieden wij u graag deze mogelijkheid!

 

Mogen wij ook een beroep op u doen?

Wilt u meer informatie over steun van het Alma Inloopershuis, neemt u dan gerust contact op met de coördinator van het Alma inloopershuis: coordinator@almainloopershuis.nl of telefonisch 06 30892929.

 

Alma Inloopershuis heeft een Algemeen Nut Beogende Instelling-status bij de Belastingdienst. RSIN/Fiscaal nummer: 857609245
Belastingdienst over giften aan ANBi: Toelichting aftrekbare giften.

Bedrijfsnaam

Sponsor aan het woord

Bedrijfsnaam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam sed velit lobortis, blandit diam ac, efficitur nibh. Nullam suscipit imperdiet sagittis. Ut egestas maximus lorem eu placerat. Ut justo purus, hendrerit quis libero at, tincidunt tempor elit. Quisque felis felis, pulvinar id justo nec, aliquet blandit nunc.

Voornaam Achternaam, CEO Bedrijfsnaam

Meer informatie

Vrienden van Alma

Vrienden van het Alma Inloopershuis

Steeds meer bedrijven kiezen voor de koppeling van zakelijke en maatschappelijke belangen. Door het Alma Inloopershuis te sponsoren levert u een inspirerende bijdrage aan de samenleving. Mensen die met ernstige aandoeningen, zoals kanker, hartfalen en longfalen, met weinig perspectief op herstel te maken hebben, of hebben gehad, of hun naasten hebben de steun van ons Inloopershuis zo hard nodig.
Om het Alma Inloopershuis met haar ruim 110 vrijwilligers structureel draaiende te kunnen houden is er jaarlijks ongeveer € 150.000 nodig. Het grootste bedrag gaat naar vaste kosten zoals huur en salariskosten voor de coördinator die de vrijwilligers aanstuurt en ondersteunt.

 

Wat vragen wij u?

Om te zorgen voor een meer vaste inkomstenbron vragen wij bedrijven en organisaties zich aan te sluiten bij de Vriendenclub. Deze gaat ervoor zorgen dat de exploitatiekosten voor drie jaar worden gedekt zodat het huis met minder financiële zorgen kan worden gerund. Voor alle vrienden worden interessante bijeenkomsten georganiseerd. Het Alma Inloopershuis houdt de leden op de hoogte houden van het reilen en zeilen van het Alma Inloopershuis.

 

U kunt op meerdere manieren lid worden van de vriendenclub van het Alma Inloopershuis, u wordt:

 

 • Hartsvriend door drie jaar achtereen minimaal € 2500 te doneren.
 • Boezemvriend door drie jaar achtereen € 1000 te doneren.
 • Huisvriend door drie jaar achtereen € 500 te doneren.
 • Mediavriend, een eretitel voor die huis-aan-huisbladen of kranten die met enige regelmaat, drie jaar achtereen, berichten over het Alma Inloopershuis publiceren.

 

Wat krijgt u terug? 

 • Het Alma Inloopershuis verzorgt nieuwsitems op de website en nieuwsbrieven per mail. Vrienden krijgen een plek op de website, hartsvrienden met logo en website, boezemvrienden met website, huisvrienden en mediavrienden met naam.
 • Leden van de vriendenclub van het Alma Inloopershuis kunnen, in overleg, gebruik maken van de ruimten van het Alma Inloopershuis voor bijvoorbeeld een teamoverleg of vergadering. Een workshop behoort ook tot de mogelijkheden.
 • Medewerkers van het Alma Inloopershuis kunnen voor de leden indien gewenst in het bedrijf voorlichting geven over omgaan met kanker op het werk of over hoe om te gaan met een collega bij terugkeer naar werk na kanker.
 • Uiteraard staat het uitgebreide informatiecentrum voor u en uw werknemers en hun familie ter beschikking!
 • U wordt uitgenodigd voor/geattendeerd op relevante activiteiten, zoals open dagen of netwerkbijeenkomsten.
Fiscale regeling

Het Alma Inloopershuis heeft een ANBi in aanvraag Status (algemeen nut beogende instelling) wat het fiscaal aantrekkelijk maakt om donaties te doen. Meer informatie op de site van de Belastingdienst: Vennootschapsbelasting/Aftrekbare giften.

Schenkingen en periodieke schenkingen

Belastingvrij schenken
Het Alma Inloopershuis heeft een aanvraag ingediend voor een ANBi status. Op het moment dat deze aanvraag goedgekeurd is mag u periodieke en gewone schenkingen aftrekken van uw inkomstenbelasting. U moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo moet u de periodieke schenking vastleggen in een overeenkomst die u door een notaris laat opmaken of in een overeenkomst die u zelf met het Alma Inloopershuis sluit.

Wat die voorwaarden zijn en wat het verschil is tussen periodieke en gewone giften, leest u op de website van de www.Belastingdienst.nl bij Periodieke giften en gewone giften.

 

Wat is het verschil?
U kunt gebruik maken van belastingvoordelen die de overheid verbindt aan het steunen van goede doelen. U kunt tweemaal zoveel schenken voor hetzelfde geld.
Een periodieke schenking is een vorm van schenken met een maximaal belastingvoordeel. De fiscus verbindt hier wel de verplichting aan dat de jaarlijkse schenking wordt vastgelegd voor een minimale periode van 5 jaar. In tegenstelling tot de normale giften is deze schenking volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting, zonder drempel. Uw fiscale voordeel is afhankelijk van uw inkomen en de belastingschijven waarin u valt. De fiscus betaalt dus op basis van de huidige tarieven (2018) maximaal 52% van uw schenking.

 

Rekenvoorbeeld

 • U wilt netto € 1000 per jaar schenken; deze gift is te laag, gezien uw inkomen, om voor belastingaftrek in aanmerking te komen. U maakt in vijf jaar tijd in totaal € 5000 over.
 • Wanneer u notarieel vastlegt dat u jaarlijks € 1000 overmaakt, mag u dit bedrag in zijn geheel aftrekken van de belasting. Wanneer u bijvoorbeeld in de belastingschijf van 52% valt, dan betekent dit voor u dat u netto iets minder dan € 500 per jaar betaalt terwijl het Alma Inloopershuis € 1000 ontvangt.

 

Wilt u meer weten?
Wilt u eerst meer weten over schenkingen neemt u dan gerust contact op met Jaap Jongedijk, coördinator van het Alma Inloopershuis.

info@almainloopershuis.nl
06 30892929

In natura

Sponsoring “in natura”!

Het is mogelijk om “in natura”, eenmalig of gedurende een kortere of langere periode te sponsoren.

 

Hieronder treft u een aantal mogelijkheden aan, heeft uzelf een goed idee dan horen wij dat graag.

 

Mogelijkheden voor sponsoring “in natura” in willekeurige volgorde:

 • Een cadeau/activiteit voor onze, ruim 110 vrijwilligers
 • Koffie en thee voor bijvoorbeeld een jaar
 • Ondersteuning voor of in overleg organiseren van een activiteit voor onze gasten
 • Advertentieruimte in dag- of weekbladen, themakranten, bedrijfsbladen
 • Bloemen
 • Koekjes bij de koffie/thee voor onze gasten
 • Schoonmaakmiddelen en materialen voor reguliere en grote schoonmaak
 • Verzorgen van de jaarrekening
 • Onderhoud en service ICT apparatuur

 

Wilt u meer weten?
Wilt u meer weten over sponsoring “in natura” neemt u dan gerust contact op met Jaap Jongedijk, coördinator van het Alma Inloopershuis.

info@almainloopershuis.nl
06 30892929

Donaties

Donaties

Donaties zijn heel belangrijk voor het voortbestaan van het Alma Inloopershuis. Het Alma Inloopershuis heeft per jaar ongeveer € 150.000,- nodig om te kunnen voortbestaan. Dat geld is nodig voor o.a. de huur van het gebouw, activiteiten, coördinator, koffie, thee en vrijwilligerskosten zoals training en scholing.

 

Dankzij financiële bijdragen van het bedrijfsleven en particulieren en sponsoring “in natura” bestaat ons Inloopershuis. Alle bedragen, groot en klein, zijn welkom. Voor ons is elke euro er een die telt.
Steun het Alma Inloopershuis door een donatie over te maken op bankrekeningnummer NL67 RABO 0322 9614 16 t.n.v. Alma Inloopershuis, Almelo.

Hoofdsponsor van Alma

Een Alma Inloopershuis hoofdsponsor is een bedrijf dat of organisatie die:

 • goed bekend staat;
 • over nuttige netwerken beschikt;
 • potentiële nieuwe hoofdsponsoren wil aandragen;
 • goed geïnformeerd is en blijft over het Alma Inloopershuis;
 • weet waar het Alma Inloopershuis voor staat;
 • het eigen bedrijf communicatief wil in zetten voor de promotie van het Alma Inloopershuis;
 • daarbij gebruik maakt van de door het Alma Inloopershuis aangereikte middelen: logo, folders, posters;
 • zich gedurende ten minste drie jaar als hoofdsponsor wil binden;
 • jaarlijks een bedrag van minimaal € 2500 sponsort.
Tegenprestatie van Alma

De tegenprestatie die het Alma Inloopershuis kan leveren:

 • ter beschikking stellen van logo, folders in een display en posters;
 • vermelding op de website met logo en website als hoofdsponsor;
 • vermelding bij presentaties en nieuwsbrief;
 • toezending van digitale nieuwsbrief;
 • uitnodigen voor/attenderen op relevante activiteiten, zoals open dagen;
 • uitbreiding van uw netwerk;
 • hoofdsponsoren kunnen, in overleg, gebruik maken van de ruimten van het Alma Inloopershuis voor bijvoorbeeld een teamoverleg of vergadering. Een workshop behoort ook tot de mogelijkheden;
 • medewerkers van het Alma Inloopershuis kunnen voor de hoofdsponsor indien gewenst in het bedrijf voorlichting geven over omgaan met kanker op het werk of over hoe om te gaan met een collega bij terugkeer naar werk na kanker;
 • uiteraard staat het uitgebreide informatiecentrum voor u en uw werknemers en hun familie ter beschikking!
 • Openingstijden

  Maandag tot en met donderdag van 10:00 tot 16:00 uur

  Vrijdag van 10:00 tot 13:00 uur

  Vakanties (school) en feestdagen andere openingstijden

 • “ Tijdens de IPSO basistraining heb ik een geweldige inzet en motivatie beleefd. “

  Evert Hulleman
 • “ Eindelijk gaat dit goede initiatief starten! Veel plezier en succes. “

  Gerdijanne Leestemaker
 • “ De Almelooopers wensen het Alma Inloopershuis heel veel succes bij deze nobele missie. “

  Almeloopers